Real time web analytics, Heat map tracking
facebook_page_plugin

Website ontwikkeling

WebdesignEen eigen website is een bijzonder krachtig hulpmiddel om uw producten en/of diensten te etaleren. En wel 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bouw website
Een goede website kenmerkt zich ondermeer door een praktische indeling en een logische samenhang van de afzonderlijke elementen. Een website dient foutloos te zijn en mag niet onnodig 'zwaar' zijn.

Opmaak website
Een website bestaat uit meerdere webpagina's. Deze webpagina's dienen net als de pagina's van een brochure, catalogus of een magazine overzichtelijk te zijn ingedeeld. Een websitebezoeker 'scant' in eerste instantie een webpagina. Hij zal snel geprikkeld moeten worden om de achterliggende webpagina's te gaan lezen.

Programmering
Een goede website is functioneel. Dit zorgt namelijk voor activiteit op uw website zoals herhalingsbezoeken,respons en uiteindelijk ook opdrachten.

Onderhoud website
Om een website actueel en interessant te houden, is onderhoud noodzakelijk,
zoals bijvoorbeeld:

> aanpassen of verwijderen van bestaande teksten en afbeeldingen;
> toevoegen van nieuwe teksten en afbeeldingen;
> aanpassen van in de website aanwezige formulieren, routekaart etc.;
> toevoegen van bijlagen (pdf, word, excel e.d.).

Mogelijkheden van onderhoud
Er zijn twee mogelijkheden om uw website te onderhouden.

1. Wij doen dat voor u.
  Wij verzorgen het onderhoud op ad hoc basis of periodiek. Dit kan op
basis van een uurtarief, vaste afspraken of volgens een onderhoudscontract.
 
2.

U verzorgt het onderhoud zelf.
Na het afleveren van de webpagina kunt u via een web interface zelf eenvoudig uw teksten aanpassen.

Uitbreiding van uw website
Naast onderhoud zult u periodiek behoefte hebben om uw website uit te breiden. Uitbreiding van uw website kan bestaan uit:

> toevoegen van nieuwe webpagina?s aan bestaande website-onderdelen;
> toevoegen van nieuwe website-onderdelen;
> toevoegen van nieuwe functionaliteiten in de vorm van modules / tools.
> toevoegen van nieuwe taalversies.

Enkele voorbeelden van websites die bij ons in onderhoud zijn en/of door ons zijn ontwikkeld:

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten? Klik hier om naar het contactformulier te gaan.