By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Netwerk Beheer

Als netwerkbeheerder zorgen wij voor een (optomaal) werkend computernetwerk. Hierbij worden firewalls, routers, hubs en switches zodanig met elkaar verbonden dat u een stabiel netwerk krijgt waarover veilig en snel communicatie kan plaats vinden.

Thuis werken
Thuiswerkplekken en het verbinden van diverse locaties door middel van een breedband verbinding is vandaag de dag standaard en snel te realiseren. Door middel van zogenaamde VPN verbindingen wordt er een veilige verbinding gemaakt met iedere locatie / vestiging.

Controle op het netwerk.
Welke data gaan er over uw netwerk en zijn deze data bedrijfsgevoelig? Wij kunnen voor u uw netwerk controleren zodat u zeker weet dat uw netwerk niet door andere mensen kan worden misbruikt.

Wordt uw netwerk gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is aangelegd? Een simpele breedband verbinding is al een netwerk; er is echter veel meer mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld documenten en printers delen met andere gebruikers in uw huis.

Beheer op afstand
Indien gewenst kunnen wij uw computer-park op afstand beheren door middel van een breedband internetverbinding . Dit biedt de mogelijkheid om kleine storingen snel op te lossen. Ook kan een server op deze manier goed in de gaten gehouden worden. Zelfs als u als kleine zelfstandige (ZZP-er) werkzaam bent is dit eenvoudig te realiseren. (Om uw eigen privacy hierbij te garanderen zal voorafgaand aan een verbinging altijd uw toestemming worden gevraagd)

Netwerkbeheer dus is meer dan het trekken van een kabel. 

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten? Klik hier om naar het contactformulier te gaan.